01
nov

MACO-Technika v pohybe

MACO oslávilo v roku 1997 svoje 50 ročné jubileum.

Pri tejto príležitosti pozorovatelia z branže zistili, že to nie je tak dávno, čo “Mayer” – ako je známy najmä v Rakúsku aj dnes – “majstroval” svoje kovanie ešte v malej hale južne od Salzburgu.

Firma MACO vždy úzko spájala svoj úspech s kvalitou svojich výrobkov. Bola prvá v branži, ktorá certifikovala výrobky na AGQS podľa DIN ISO 9001.
Firma MACO si je vedomá svojej zodpovednosti voči zákazníkom, preto bola “KVALITA” vždy “písaná veľkým”. Produkty sú počas vývoja, cez výrobu až po dodávku prísne sledované a vylepšované.

Každý spolupracovník si je vedomý zodpovednosti za kvalitu svojho výkonu a kvality výrobku. Je to dosahované viacerými školeniami pracovníkov. Do tohto “kvalitatívneho procesu” sú zapojení aj naši dodávatelia.